Qui som?

L’INSTITUT D’ESTUDIS GUARDAMARENCS és una associació cultural sense ànim de lucre. Funcionem des de l’any 2009.

En l’actualitat comptem amb 55 socis i la junta directiva actual, des de març de 2016 està composta per 10 membres:

 • Josep Candela i Quesada, president.
 • Francesc Felip Aracil i Pérez, vicepresident.
 • José García Amorós, secretari.
 • Josep Xavier Carmona González, tresorer.
 • Maryléne Albentosa Ruso, vocal.
 • Guzmán Fernández García, vocal.
 • Ferran Gómez Albentosa, vocal.
 • José Pérez Pérez, vocal.
 • Clara Eugenia Pérez Teva, vocal.
 • José Viudes Amorós, vocal.

La seu social de l’IEG és Carrer Sant Pere, 9, 2n. 03140-Guardamar.

Estatuts de l’Institut d’Estudis Guardamarencs

Objectius

Els objectius pels quals treballem són els següents, extrets dels estatuts:

 1. La investigació sobre temes històrics, artístics, ecològics, arqueològics, econòmics, folklòrics, etc. per augmentar el coneixement dels diversos aspectes culturals de la localitat i promoure la consciència de la seua personalitat entre els seus habitants.
 2. Editar anualment o amb la periodicitat que es considere, una publicació, amb la finalitat que servesca de vehicle de comunicació dels resultats de les recerques portades a terme en els diferents àmbits acadèmics i culturals de la localitat.
 3. Fomentar les activitats d’índole científica i cultural, tot estimulant el contacte entre els estudiosos, de manera que es coordinen els seus esforços i se n’intercanvien els resultats.
 4. Estimular la presència de la localitat en les institucions d’ensenyament, mitjançant seminaris, beques i premis d’investigació.
 5. Defensar el patrimoni natural, lingüístic, cultural, històric i artístic de Guardamar, per a fomentar la seua catalogació, conservació i divulgació, i promoure l’estudi i realització d’inventaris en arxius municipals, parroquials i particulars.
 6. Sensibilitzar els poders públics i les entitats ciutadanes en general, respecte de les necessitats culturals, de recerca i, fins i tot, socioeconòmiques de la població.
 7. Potenciar la imatge del poble entre els seus habitants i contribuir al manteniment de la seua personalitat a partir de les coordenades culturals, socials i econòmiques que l’han configurada.
 8. Adoptar les mesures necessàries per col·laborar amb totes aquelles entitats que, bé per l’àmbit geogràfic de la seua activitat, bé pel contingut dels seus objectius, canalitzen el seus esforços envers el desenvolupament de la localitat.
 9. Facilitar la interrelació entre tots els camps del saber, tant socials com científics.

Per assolir aquests objectius, l’associació podrà organitzar congressos, conferències informatives, debats, xerrades, sessions de treball, exposicions, cursos de divulgació, projeccions de qualsevol tipus, audicions musicals, recitals, excursions, publicació de revistes i llibres, promoció de tot tipus d’activitats (esportives, socials i artístiques); i també fer assessoraments tècnics, jurídics, etc.

Què fem?

Les activitats que, de manera regular, organitzem són:

 • Edició de l’anuari BALUARD.
 • Acte de presentació de l’esmentat anuari.
 • Sopar cultural, amb conferenciants de provada solvència en el tema que es tracte.
 • Participació en els congressos de la Federació Valenciana d’Instituts d’Estudis Comarcals i Locals (FIECOV).
 • Activitats de l’Espai Enric Valor, com són, les trobades, participació en la fira del llibre d’Alacant, conferències del cicle Art en valor…
 • Conferència oberta, sense sopar, sobre algun tema d’interés.

A més, col·laborem amb entitats del poble relacionades amb la cultura, així com amb l’organització d’alguns esdeveniments culturals de l’Ajuntament; també fem propostes d’interés social, com ara, la gestió de la pinada.

Esperem, també, poder eixamplar la varietat de publicacions amb el fi que, a més de la revista d’investigació, que pel seu caràcter va adreçada a un lector especialitzat, n’hi haja altres de caràcter divulgatiu més accessibles per al públic en general.