Art en Valor: l’urbanisme de Larramendi a Guardamar

El nostre company, el biòleg Josep Candela i Quesada ens descobrirà l’urbanisme de Larramendi a Guardamar de la ma de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

José Agustín de Larramendi (1769-1848) fou un enginyer de camins basc que també exercí com a arquitecte. Al Baix Segura és una figura coneguda perquè fou l’encarregat de planificar la reconstrucció dels pobles que havien estat afectats pel terratrèmol de 1829, com és el cas de Guardamar.

Adoptà, pel que fa a la planificació, la planta hipodàmica, amb carrers encreuats en angle recte i al centre la plaça i l’església, seguint una perfecta simetria. En el cas concret de Guardamar, a més, projectà dues places redones que trencaven la monotonia rectangular. Opinà que seria “el pueblo más bonito del Reino”. El model que proposà tingué en compte mesures antisísmiques. Quant al plànol, s’hi concretaren carrers amples i amb arbrat obligatori. Pel que fa a les construccions dels habitatges, disposà que totes les cases foren de planta baixa, façanes sense ornaments que pogueren caure pels terratrèmols, amb bigues de fusta ben travades i que els patis foren amples per a servir de refugi si es produïa un nou terratrèmol. El corredor central, la disposició de les dependències i les portes amples hi permetien un ràpid desallotjament. Amb el pas del temps, molts d’aquests trets s’han perdut, òbviament, perquè les construccions s’han anat modificant segons els costums i les necessitats de la gent. No obstant això, encara es reconeix aquest model en el traçat inicial, en la influència sobre les primeres construccions posteriors i en el tipus de casa tradicional del poble.